Browsing Category

San Francisco

Day hike to Alamera Falls

What I really enjoyed about living in the Bay area was all the nature around with its hidden secrets only an hour or two away from the home. In April we hiked to Alamera Falls easy hike of 8.6 miles (14 km).  Alamera Falls flows directly to the ocean and is one of two in the state like this. I found this hike pretty romantic, when you reach the falls its really magical to be surround by golden sand, ocean and the fall. Of course I wouldn’t be me if I not fall into the water when stepped on the slippery rock. Yup I did it, yup everybody saw that and yup it hurtled and I was ashamed. But despite that small slippery accident I really enjoyed that place. I think everyone who lives in the Bay  are should visit it. Take some water and snacks as it will take you some time to come back to the car.
***
Kas labiausiai man patiko gyvenant Bay srityje – gamta! Valanda ar dvi nuo namų ir gali tyrinėti kokią tik norį gamtą  gali surasti viską – kalnus, dykumą, sniegą ką tik nori.  Vieną balandžio savaitgalį nusprendėme aplankyti Alamera krioklius. Tai buvo pakankama lengvas vienos dienos  14 kilometrų žygis. Alameros krioklys ypatingas tuo, kad jis tiesiogiai įteka į vandenyną ir tik du tokie kriokliai egzistuoja Kalifornijoje. Šis žygis palyginus buvo lengvas, nebuvo per daug kopimo aukštyn ir leidimosi žemyn. Tai buvo visai romantiškas pasivaikščiojimas su be galo gražiu kriokliu, aukso spalvos paplūdimys, vandenynas ir nedaug žmonių. Žinoma aš nebūčiau aš jei  nebūčiau nusivertus užlipus ant slidaus akmens. Niekas nesikeičia, kada nors kur nors taip ir galvą nusisuksiu. Buvo gėdinga, skaudėjo koją ir buvau pusiau šlapia.  Bet nepaisant šio  mažo incidento tikrai buvo verta pamatyti. Kas ilgiau gyvena Bay srityje rekomenduočiau aplankyti šią vietą. Tik nepamiršk pasiimti vandens ir užkandžių, nes žygis užtruks kelias valandas tai tikrai.

Water

Strange things happening in the world, somewhere is extremely cold with a lot of snow, somewhere rain hasn’t shown for months.
I am doing ok,  same job, got two pet rats just because people from whom we bought them didn’t sell them separately their names: Captain Boomer and Starbuck. Starbuck is not the sharp one but Captain Boomer really social and entertaining rat. Oh yes…one evening I was thinking about Americans being polite and loving  small conversations, yes these small conversations are something interesting and unusual for my nature. Mostly  if someone starts talking to me these conversations consist of two topics: 1) people claim that I am from Russia, when I respond that I am not they just add ” but you look like Russian”  and  2) people say that I am tall as it would be something I haven’t realized yet. I wish I could respond in the same way for example when someone tells me that I am tall I could answer to them that they are small, fat and so on. Maybe I should answer to someone like that ..I am just afraid that it might end as not very nice conversation at all.
Last autumn Mr.J parents were visiting us and we saw couple new places and one of them was Monterrey Bay Aquarium. If you ever planning to be somewhere near by I recommend to visit it’s, hard to describe all the beauty there, jelly tanks, fishes and the biggest aquarium tank I  have ever seen 1,200,000-U.S.-gallon (4,500,000 l) .You can sit and watch it for hours and it will not get borring.
***
Keisti dalykai dedasi pasaulyje, kai kur be galo šalta ir kalnų kalnai sniego, o kai kur nelijo jau belenekiek laiko.
Man sekasi gerai, tas pats darbas, turime du naujus gyventojus – žiurkes, čia aš apie naminiu gyvunelius kalbu, iš ten kur įsigijome jas ne leido pirkti vienos tai taip neplanuotai turime visas dvi.Vardai: Kapitonas Būmeris ir Starbuck. Starbuk ne pati protingiausia, bet Kapitonas kiekviena vakarą linksmina pokštais.Ak…tiesa, vieną vakarą svarsčiau apie kultūros skirtumus kaip žinia amerikiečiai perdėtai mandagūs ir mėgsta užvesti pokalbiu su nepažįstamais bet kur. Dažniausiai jei aš su kuo pradėtu šnekučiuotis, pokalbis pakrypsta viena iš dviejų temų 1) žmonės bando mane įtikinti, kad aš esu iš Rusijos, kai mandagiai atsakau, kad aš lietuvė, jie tik prideda ” bet tu atrodai kaip rusė” ir 2) mano ūgis. komentaras dažniausiai būna ” o! kokia tu aukšta” ir jie tai sako lyg aš niekad nebūčiau to žinojusi. Norėčiau kartais taip tiesiai šviesiai atšauti atgal ” o tikrai?o koks tu žemas, mažas, storas ir t.t. Gal reiktų pabandyti kokį kartą? Bet manau toks pokalbis nelabai kaip gali baigtis.
Rudenį Misterio J. tėvai lankėsi pas mus ir su jais aplankėme keleta naujų vietų. Viena iš jų Monterrey įlankos akvariumas. Jei kada kur netoliese būsi, rekomenduoju aplankyti šį akvariumą sunku ir nupasakoti ka ten galima pamatyti daugybė akvariumų su medūzomis, įvairiomis žuvimis ir didžiuliu 4,500,000  litrų akvariumu į kurį galima spoksoti valandų valandas ir jis niekada neatsibos.

Round and Orange A utumn

Long time no see! No excuse for my absence. But here I am and I can’t wait to share with you my adventures. Autumn in San Francisco Bay Area is so different from what I am used to for the whole my life. It’s November 6th and it rained once in more than 8 month period and weather temperature still goes up to 20C in a day time and drops to 7C at night. Nature is totally ready for rain – mountains, hills and meadows are so dry that green color does not exist anymore.

It’s funny to see shops selling these warm thick wool sweaters that are totally not for this kind of weather. Extension of summer is definitely has huge impact for mood. More happiness, more optimistic ideas.  I always loved autumn for its colors and power to make to look everything more cozy. 
In San Francisco autumn is very welcome. Its time when fog is on holiday and not occupying the city, when real Indian summer comes and shows warmth, when orange pumpkins dye the patios, stairs and windowsills.
Couple weeks ago I visited the bigest corn maze in USA 53 acres – Cool Patch Pumkins in Dixon. It was fun be lost in the huge labyrinth and find the way out of it.

***

Labas! Seniai nesimatėm. Neturiu jokio paaiškinimo dėl ko taip ilgai slapsčiausi, bet nekantrauju pasidalinti savo nuotykiais. Ruduo San Franciske skiriasi kaip diena ir naktis nuo Lietuviško ar Daniško rudens. Šiandiena lapkričio 6, per paskutinius 8 mėnesius lijo tik kartą ,o oro temperatūra vis dar pakyla iki 20 laipsnių šilumos, naktimis krenta iki 7. Gamta ištroškusi laukia lietaus – kalnai, pakalnės ir pievos visai praradę žalią spalvą visur tik nudegusi žolė ir krūmynai.
Juokingai atrodo parduotuvėse parduodami vilnoniai megztiniai, kurie visiškai netinka šiam klimatui. Ilga vasara turi savo pliusų: geresnė nuotaika pozityvesnis mintys Bet kaip ten bebūtų man ruduo labai magiškas mėnuo su daugybę spalvų.
San Franciske ruduo yra labai laukiamas dėl keleto priežasčių: tai vienintelis laikas kai yra šilta ir rūkas atostogauja ir neokupuoja miesto, pasijaučia tikra indiška vasara šilta ir sausa ir miestas po truputi prisipildo rudeniškomis gėrybėmis. Moliūgas tai rudenio karalius dominuojantis dekoro detalėse terasose, laukinių laiptų ir palangių.
Prieš kelias savaites aplankiau didžiausią kukurūzų labirintą Amerikoje 53 akrų. Buvo smagu eiti, pasiklysti ir surasti kelią i išėjimą.

Life is not good without a cinnamon roll!

Hello!

I am so excited to share some news with you! We finally found a place to live! We are moving in next week! We will be living in Alameda! Its an island near by Oakland! Friends who wants some love write me your addresses and I will send you some postcards with my new address!
On Saturday I celebrated by birthday! Sunday I felt really BAD that’s how great was Saturday, I think you know what I mean.
I wanted quickly update one of the greatest invention that I came across when I moved to USA. It’s cinnamon rolls that you can prepare and bake in 20 min! If I would not care about my weight I could eat those things every day!

Happy comming Easter! On Saturday I will teach Mr.J how to color eggs Lithuanian style!

***

Sveiki!

Nekantrauju pasidalinti geromis naujienomis! Mes pagaliau radome vietą kur gyventi! Kraustomes jau kitą savaitę! Gyvensime Alamedoj! Tai sala šalia Oakland! Taigi draugai, prašau rašykite savo adresus ir neužilgo jus pasieks atvirutės su mano nauju adresu galėsime skleisti tarp Atlantinę meilę oro paštu.
Aną Šeštadienį švenčiau gimtadienį! Tad Sekmadienį kamavo pagirios ir nebuvo labai linksma, reiškia balius pavyko.
Bet šiandieną norėjau trumpai aprašyti vieną iš nerealiausių išradimų, kurį atradau Amerikoje. Tai cinamoninės bandelės, kurias galima pagaminti ir išsikepti per 20 minučių! Jei nerūpėtų svoris tas bandeles kepčiau ir valgyčiau kiekvieną dieną.

Linksmų ateinančių Velykų!  Šeštadienį mokysiu Misterį. J kaip marginti kiaušnius Lietuviškai!

How to bakea cinnamon rolls instructions

Nom nom nom!!
Ready to Party! 

Today we’re younger than we ever gonna be

Yes its my birthday. 25 birthday and you know what? I am not ready to live an adult life yet. I red somewhere that when you are 25 you know how to walk in heels, how to tie a necktie, how to give a good toast at a wedding and how to make something for dinner. Well who ever wrote that is totally not right. I am 25 I still don’t know how to walk in heels (never felt need to be 6.4 actually )and other stuff that people are supposed to know at that age. But we are growing everybody in different way and that’s the beauty of life.

Thank you everyone for the birthday wishes! 
Kisses!
***

Taip, tai mano gimtadienis.25 gimtadienis, ir žinai ką? Aš nepasiruošusi gyventi suaugusiųjų gyvenimo dar. Aš skai2iau kažkur, kad kai sukanka 25 metai žmonės žino, kaip vaikščioti su aukštakulniais, kaip užsirišti kaklaraištį, kaip pasakyti gerą tostą per vestuves ir kaip pagaminti kažką vakarienei. Na, kad ir kas tai parašė, yra visiškai neteisus. Man 25 ir aš vis dar nežinau, kaip vaikščioti  su aukštakulniais (turbūt man tai ir nėra labai aktualu kai be kulnų ūgis siekia 1.80) ir kiti dalykai, kuriuos žmonės turi žinoti tokio amžius. Bet mes augame ir tobulėjame skirtingai ir tai yra gražu.

Dėkui visiems už sveikinimus!
Bučkiai!

88’s was a good year. My family and the angry baby is me ! 


Things I do not understand about America Part 1

Hello,

So, I already live in San Francisco for a bit longer than half of the year. I was patiently waiting till time pass that I could express my personal observation about life here.

Smile – yes probably all the world knows about “American smile”. And to explain about it there is no reason. And I mean I don’t want to look like a rude person, but that ” horse smile” where you show all the teeth  don’t look real! I don’t mind small greeting, comfortable smile.

Politeness and sensitivity – according to Mr.J from time to time I really fail being polite. But I think that Americans are just too sensitive and too polite and as being Lithuanian its in my roots to be from time to time rude ( and for me its totally normal behavior). Couple weeks ago Mr.J brought home couple boxes of cookies that little girls sells near grocery shops. I ate those cookies and they were good but I was not in love with them. So I was walking out of the shop another day and a little girl asked if I would like to buy some cookies and my respond was: ” oh….we already bought some before” Mr.J came and said that I was rude. Seriously? Well according to him I needed to add those words as pretending being guilty, thank you, sorry, next time and so on…

Small talk – it is totally normal to have a small talk everywhere  in the line, in the shop, in the public bathroom, in the street while waiting for someone EVERYWHERE!!!And that creeps me out! because I am not used to that. I like it but it is so weird to listen somebody’s life story in 5 minutes and then that person just go away and I am like thinking “how about we can become friends? why are you going away?” And if I am not in a mood I have different reaction if somebody starts talking to me, my face basically asks : ” what do you want from me?” 

Religionpeople you do not need to scream about your religion to others, keep that for your self we are all different and its our choice what to believe in.
***
Sveiki,
Taigi, aš San Franciske jau gyvenu šiek tiek ilgiau nei pusmetį. Aš kantriai laukiau, kol praeis šiek tiek laiko , kad galėčiau išreikšti savo asmeninius komentarus apie gyvenimą čia.
Šypsena – taip turbūt visas pasaulis žino, apie “Amerikietišką šypseną”. Ir aiškinti apie tai tikriausiai turbūt ir nereikia. Aš nenoriu atrodyti kaip grubus ir nemandagus žmogus, bet, “žirgo šypsena” parodant visus dantis, man susižavėjimo nekelia ir tai atrodo visiškai netikra! Man puikiausiai tiktų maža, kukli, sveikinanti šypsena.
Mandagumas ir jautrumas – pagal Misterį. J laikas nuo laiko aš būnu nemandagi. Bet aš manau, kad amerikiečiai yra tiesiog pernelyg jautrūs ir mandagūs, ir kaip esanti tikra lietuvė būti šiek tiek grubokai nieko tokio ir tai kartais atrodo kaip visiškai normalus elgesys. Prieš pora savaičių Misteris. J parsitempė namo porą dėžučių sausainių, kuriuos parduoda mergaitės šalia maisto prekių parduotuvių. Aš paragavau tų sausainių skanūs sausainiai, bet nieko įpatinga. Taigi, aną dieną ėjome mes iš parduotuvės ir maža mergaitė paklausė, ar aš norėčiau nupirkti sausainių aš atsakiau : “Oh …. mes jau anksčiau nupirkom jų” Misteris. J priėjo prie manęs  ir pasakė, kad aš buvau gana šiurkšti su ta mergaite. Rimtai? Na, pasak jo, man reikų pridėti kelis žodžius, kurie išreikštų mano nusivylimą ir kaltę : ačiū, atsiprašau, kitą kart ir t.t.
Pašnekesiai – tai yra visiškai normalu, kad kažkas kažkur tave pakalbins. Tai gali atsitikti visur:  laukiant eilėjė, viešajame tuolete, gatvėje žodžiu VISUR ir tai kartais mane labai gasdina!! Nes aš prie to nesu pratusi.  Man patinka tie trumpi pokalbiai, bet tai taip keista klausytis kažkieno gyvenimo istorijos per 5 minutes ir tada tas asmuo tiesiog nueina lyg niekur nieko ir aš lieku galvoti: “Gal mes galėtume tapti draugais? Kodėl tas žmogus išeina?” Bet jei neturiu nuotaikos ir kažkas pakalbina mano reakicja į pašnekesį būna maždaug tokia; reakcija į tokį pokalbį būna šiek tiek kitokia: “Ko tu iš manęs nori?
Religija – žmonės jums nereikia rėkti apie savo religiją kitiems, visi esame skirtingi ir mūsų pasirinkimas kuo tikėti.
and some random pictures from my life 
Winery in Treasure island 
Treasure island flea market

Somewhere lost in San Francisco
Mu jewelry and other stuff
Breakfast meal
A banana
White elephant sale market
Me and Mr.J in White Elephant sale market
Thrifting goodie. blouse 100% silk!  

Confrontation

So officially I can start working in the United States of America. But before working there is this process so called looking and applying for jobs and going to interviews. It’s my day number 10 when I am looking for a job and I applied for 10 jobs already. Every day is becoming more and more frustrating to apply for something because of so called self confidence and as a girl I have Zilion toughs about “what if I have not enough work experience…..” or “what if I do not know how to…”  basically its the same as standing in front of  a mirror naked and looking at yourself and comparing to somebody else that looks better, and then coming closer to the mirror and see that at age 24 you notice the first wrinkle just staring at you. But then just hide mirrors breath deep couple times and pretend that nothing happened and eat a piece of chocolate……well maybe whole bar or even two (if necessary) and feel better about it and keep looking for jobs because as one man said “Yes you can”, so yes I ( Martyna ) can find a job because I am very awesome so just how to write that awesome cover letter? Well, with all my power and help of space hopefully something good will happen soon. Wish me good luck! 
Sharing some pictures from one Saturday walk on the Golden Gate Bridge!
p.s. Edita wrote this post thinking about you and your driving test. Good Luck! 
***
Taigi, oficialiai aš galiu pradėti dribti Jungtinėse Amerikos Valstijose. Bet prieš tai yra toks mažas nereikšmingas processas kaip darbo paieškos, siuntinėjimas gyvenimo aparašymų su labai motyvuotais laiškais  ir galiausiai vaikščiojimai į interviu dėl darbo. Tai yra 10 diena kaip ieškau darbo, ir jau spėjau išsiųsti 10 prašymų. Tik kažkaip kiekvieną dieną vis sunkiau išsiųsti prašymus dėl darbo, nes apima vis didedsnis nepasitikėjimas savimi ir nusivylimas. Kaip moteriškos lyties atstovė galvoje krebžda zilionai minčių “o jei turiu nepakankamai darbo patirties….” ar  “o jeigu aš nežinau kaip…..” iš esmės tai tas pats kaip stovėti nuogai prieš veidrodį ir lyginti su tuo kas atrodo patraukliau, gražiau  ir tada priėjus arčiau veidrodžio pastebėti pirmąją raukšlę kuri įkyriai spokso į tave, tau esant dar TIK (JAU) 24 metams. Bet, tada geriausia paslėpti visus veidrodžius ir apsimesti, kad nieko neįvyko ir suvalgyti gabalėlį šokolado…..gal net visą plytą, o gal net ir dvi ( jei labai būtina) dažniausiai tai padeda jaustis ir geriau ir tiesiog toliau įnikti į darbo paieškas, nes kaip vienas žmogus pasakė ” Taip tu gali”, taigi aš, Martyna   galiu surasti darbą, nes aš labai nuostabi ir nepakartojama tik kaip parašyti tą nuostabų motyvacinį laišką? Su visom man suteiktom galiom ir su pagalba iš kosmoso kažkas gero gal išeis. Palinkėk man sėkmės!
Dalinuosi nuotraukomis iš vieno šeštadienio pasivaikščiojimo ant Aukso Vartų tilto.
p.s. Edita rašiau šį irašą galvodama apie tave ir vairavimo egzaminą. Gero Kelio! 😉
Golden Gate Bridge
San Francisco in the background
Mr. J
Me 
February 14th present. Opportunity to kill another flower

12-12-12

HELLO! 
I am still alive! Just still no internet. Well I found a good spot of it on the toilet in some sort of position huge improvement from zero internet to some it is enough to download new series of Grey’s anatomy.  
I will spent Christmas in Michigan! Kind of nervous about cold weather as I am freezing now when outside is +13C. I know I am a bit spoilt now about temperature. 
Couple weeks ago. Me and Mr.J went to IKEA I was hoping to find some nice Christmas decorations. And I found lights that looked kind of cool in the store. When we came back home I decorated a window with them. When I light them they where SO bright! Looked like aliens eggs covering our poor window. It felt so wrong! No Christmas mood in the room just this awkward white LED light in the room. So I bought some cheap watercolors and painted them. Now they look more like Easter eggs, better that aliens.
Last Sunday was free entrance to California Academy of Science  (when normally price is 30$). And of course I like free museum days! It is really worth to visit. But on that day it was just too many people.  The place was packed with CHILDREN, horrible CHILDREN and more horrible PARENTS who brought them there. I mean I like kids …most of the times. But after that Sunday I am really considering how much I want to have one on my own in very far far future?  But despite the amount of people that place is really really cool check in their website  for more. 
*****
LABAS!
Aš dar gyva! Tik  vis dar neturiu interneto. Bet užtikau kaimynų internetą labai jau egzotiškoje vietoje – tuolete. Tad užtenka jo parsisiūsti Grey’s anatomiją . Didelis pasiekimas nuo 0 iki kažkiek interneto namuose.
Kalėdas sutiksiu Mičigane! Šiek tiek nerimauju šalto oro, nes ir dabar kai lauke +13C aš šalu. O ką jau kalbėti  apie žemesnę temperatūrą? 
Prieš kelias savaites aš ir Misteris J. nuvykome į IKEA ieškojom kokių tais kalėdinių papuošimų. Ir radom tokias visai nieko atrodančias lemputes, kurios atrodė neblogai deje tik parduotuvėje. Grįžę namo papuošiau langą, įjungiau ir vaizdas nelabai kaip nudžiugino. Lemputes ant lango atrodė kaip ateivių kiaušiniai. Švietė balta ryškia visai ne kalėdiška šviesa. Tad sumaščiau, kad reikia pabandyti kaip nors tuos baltus burbulus nuspalvoti tad nusipirkau akvarelės ir per porą dienų balti ateivių kiaušiniai virto Velykkiniais margais kiaušiniais.
Aną sekmadienį buvo nemokamas įejimas į Kalifornijos Mokslų akademiją ( paprastai bilieto kaina 30$) Ir be abejo man patinka nemokamos muziejų dienos. Tai tikrai įdomi vieta su galybę espozicijų. Tik deja tą dieną buvo tiesiog per daug žmonių! Visas pastatas buvo pergrūstas VAIKŲ, erzinančių VAIKŲ ir jų dar labiau erzinančių tėvelių. Na aš kaip ir myliu vaikus….didžiąją laiko dalį. Bet po šio sekmadienio aš gerai pagalvosiu kiek  aš pati noriu turėti vaikų labai tolimoje ateityje. Bet nepaisant žmonių skaičiaus tai labai šauni vieta aplankyti daugiau informacijos čia 
Painting the lights!
Looks like planet, right? 🙂
California Academy of Science 
California Academy of Science 
California Academy of Science 
California Academy of Science 
Unsocial penguin

Kiwi!

Look how big is that fish!!!
Jelly fish!!!

Mr. J

About gluten, decaf coffee and Victorian style houses

I am writing this post inspired by my friend Daina. Finally autumn hit California, it started raining. Last week after rain I noticed weirdest thing I ever seen, while trees are loosing leaves flowers start blooming with beautiful blossoms and smelling with the sweetest scents! It’s autumn in the spring! By the way my new internet spot – library! It is quiet here and and smells like brain. Coffe- shops are OK too but I find them sometimes annoying. I like to go to a really lovely coffee shop where internet is really fast but people who comes there sometimes are so annoyingly funny. Usually I just put my earphones in my ears and play some music. Butt that time somehow I followed the lady who just entered the coffee-shop with two kids. She came to the bar looked to some pies, cookies and the menu of coffees and teas. And asked poor barista what one of pie’s is made from. Poor girl looked for the recipe and started reading it. Everything was organic and gluten free except only one or two ingredients. Lady was not so happy about it, so just took a cup of tea for her and kids. Other lady came and asked decaf latte.That sound so strange and just NOT right. 
Oh I am getting closer to be an american, gain some weight! One of the jeans become  really tight. Not happy at all. Need to quit eating peanut butter and jam sandwiches! 
Oh… I totally forgot what I wanted to write about in this blog it was houses! I am so  obsessed now about houses! Victorian style houses! They are so inspiring beautiful! 
***
Šį įrašą rašau įkvėpta draugės Dainos. Pagaliau ruduo smogė Kaliforniją, pradęjo lyti. Aną savaitę po lietaus pastebėjau keisčiausią dalyką kokį tik esu kada mačiusi, kol medžiai bartso lapus gėlės pradėjo žydėti nuostabiausiais žiedais ir pradėjo skleisti sladžius kvapus! Pavasarus rudenyje kitaip pasakius! Beje, radau  naują vietą kur galiu pasinaudoti internetu – biblioteka! Čia ramiau ir kvepia smeginimis! Kavinėse naudotis internetu taip pat visai nieko, bet kartais aplinka būna erzinanti. Kartais nueinu į vieną kavinę, kuri labai miela ir internetas  greitas, bet tenai besilankanktys žmonės kartais būna per daug įkiriai juokingi. Dažniausiai aš sėdžiu su ausinėmis  ir klausau muzikos, kad aplinkiniai garsai neerzintų, bet vieną kartą pasekiau akimis vieną mamytę su dviem vaikais, kuri įžengė pro duris. Priėjo ji prie baro apžiūrėjo pyragus, sausainius , kavos ir arbatos meniu ir palinkusi arčiau paklausė vargšės merginos už baro iš ko pagamintas pyragas. Mergina pasirausė po baru ir surado pyrago sudėtį ir pradėjo vardinti. Viskas buvo pagaminta iš ekologiškų produktų ir be gluteino, bet keli produktai tik buvo ne ekologiški. Mamytė suraukė nosį ir užsisakė sau ir vaikams arbatos.  Kita moteriškė vieną kartą užsisakė be kofeino latte. Tai skamba keistai ir kažkaip neteisingai.
O…beje pamažu virstu amerikiete pradėjo augti svoris taip, kad džinsai taip labai jau kažkaip stipriai aptempia. Nežiugina šis faktas reikės atsisakyti sumuštinių su žemės riešutų sviestu ir uogiene. 
Kokia aš išsiblaškiusi! Visai pamiršau apie ką norėjau rašyti. Šiuo metu esu apsėsta namais! Viktorijos stiliaus namais! Negaliu niekaip į juos atsižiūrėti!!!
Lemon tree!
Black kitty

“painted ladies “

Ferry from Alameda to San Francisco

Another kitty

Cute dog!

Ginger cute kid! 

There are NO roll-deodorants in America!

At this moment I am sitting in the bed writing this post in Word document (since I don’t have internet and can’t do that straight in my blog). Moreover it is Saturday evening and I am at home and listen some random radio station because we do not have TV and listening my own music is boring and of course Spotify, youtube and others requires internet. Oh…internet I really miss you! Another thing I am missing is a roll-deodorant! Seriously America or California you have some serious problems! For some reason roll-deodorants does not exist here so please people from NIVEA bring some to USA as I will buy them and mine which I got in Denmark is already going to the end as those other kind deodorants I really don’t like. Another totally not understandable thing is happening in drugstores? You have loads of cosmetics but it is just impossible to try it! There are no TESTERS! How I should buy thing without trying moreover when that thing I am putting on my face. Well not a surprise that a lot of woman do not wear makeup or it is just look NOT OK.
This week’s attraction – lemons and tangerines ripening at people gardens.  That really looks attractive and reminds me that around December shops in Lithuania gets full of tangerines and this is how you feel that Christmas is coming. 

What I saw?
“Smuglers cove “ Traditional drinks of the Caribbean islands, exotic cocktails from legendary Tiki bars. Amazing surrounding, tasty cocktails
San Jose flea marked . It reminded me Lithuanian market places where you can buy anything food, clothes, your stolen magnetola, tires, and other weird stuff Loved it! Drunk fresh coconut juice and ate my first corn dog!!! Bought some clementines and other fruits!
Šiuo metu sėdžiu lovoje ir rašau šį įrašą Word dokumente (kadangi interneto nėr ir negaliu rašyti tiesiai blog‘e).  Beto šiandiena taip pat yra šeštadienio vakaras ir aš sėdžiu namie ir klausau belenekokios radijo stoties, nes televizoriaus taip pat neturiu, o klausytis savo muzikos jau pabodo ir be abejo spotify, youtube ir kiti gėrio pilni puslapiai reikalauja interneto.  Aš tikrai pasiilgau interneto! Taip pat aš dar  pasiilgau rutulinių dezodorantų! Nėr čia jų! Bet tai rimtai Amerika ar bent jau Kalifornija manau turi pakankamai rimtų problemų šia tema, tad norėčiau kreiptis į NIVEA, kad užvežtų jų bent kelis kur nors su akcija aš tikrai pajamčiau. Nes mano paskutinis  rutulinis dezodorantas baigias, o tų kitokių aš nemėgėja. Kitas taip pat visiškai nesuprantamas dalykas tai yra kosmetikos mėginukai kosmetikos stenduose. NĖR ir tų čia. Kaip aš turiu nusipirkti prekę jos nepabandžius??? Nėr logikos, nenuostabu, kad dauguma moterų vaikšto nepasidažiusios arba pasidažo taip, kad geriau nesidažytų.
Šios savaitės akcija atrakcija – citrinos ir mandarinai, kurie sau auga pas žmones soduose. Tie vaisaii tikrai atrodo patraukliai ir primena man apie mandarinų sezoną parduotuvėse prieš Kalėdas na gi kokios Kalėdos be mandarinų ??? Taigi, manau kad kokią diena pasiimsiu kokį nedidelį maišiuką ir prasieisiu pro kaiminyste prisiminsiu kaip vaikystej vogdavom obolius iš sodelių. 

Kur buvau ką veikiau? 

“Smuglers Cove” – Tradiciniai gėrimai  iš Karibų jūros salų, egzotiniai kokteiliai iš legendinių Tiki barų. Nuostabi aplinka, skanūs kokteiliai! Idėja Lietuvoje tokį bariuką atidaryti 🙂
San Chosė turgus – turgus primenantis Gariūnus ar šiaip kokį kitą didesnį turgų. Galima įsigyti maistro produktų, drabužių,surasti savo magnetolą, kuri buvo pavogta aną savaitę, žodžiu  galima rats ko tik nori…rojus.. 🙂  Taip pat teko sknauti šviežaus kokoso pieno.
San Jose flea market
San Jose flea market
San Jose flea market
San Jose flea market
San Jose flea market
San Jose flea market
First corn dog in San Jose flea market
Smugglers cove  cocktail for four
Smugglers cove  cocktail for four

Sundown in San Francisco

It is a very huge…..
Cactus!
More cactus!