Browsing Category

Lithuania

Moments

After long vacation from Denmark there was a break from virtual life too. Actually during these three weeks my brain was somewhere on holiday too and I did not know what to write. Talk about weather is not the topic which could be understandable for everybody, even though it is pretty interesting for me and I can talk with full interest about weather longer than 3 min. And it is not a surprise when summer really sucks.
I was in Lithuania for three weeks!!! I rest a bit. But actually there was no time for rest, I was so busy with visiting doctors, hairdresser, seamstress (with a request to narrow3 skirts, because the fashion changed and to wear skirts on hips is not cool anymore and I want them to stay on my waist, a seamstress was confused if I lost so much weight). I visited my grandparents and other relatives. Moreover, one weekend I participated in the bachelorette party, next weekend was wedding and third weekend went to capital Vilnius to visit some friends. So wasting time for such kind of things the day when I need to leave came. so early 28th of July morning (5:00) I am running as burning in my parents house with thousand thoughts in my head and thinking “why I always leave everything to do in the end I feel so tired now?” 7:00 in the morning I landed in Copenhagen slowly came back home to my small 10m2 room and spent basically all Saturday resting and chilling what I forgot to do when I was in Lithuania.
From September there are waiting some changes I am looking forward to that. 
***
Po ilgų atostogų nuo Danijos, tyčia ar netyčia gavosi ilgos atostogos ir nuo gyvenimo kompiuteryje. Per atostogas nelabai buvo ir įkvėpimo kažką ir rašyti, o mano taip mėgstama tema šnekėti apie orą manau daug kam būtų buvusi nesuprasta. Kai kas stebisi kaip aš susidomėjusi galiu šnekėti apie orą daugiau nei 3 min, bet kai seki orų prognozes kiekvieną mielą dieną po kelis kartus, tai tikrai tampa esmių esmė kai orai ir taip nedžiugina
Buvau Lietuvoje 3 savaites!!! Trupučiuką atsipūčiau. Nors nebuvo kada ten to laiko ir pūstis visokie apsilankymai pas visų galų daktarus, o kur dar vizitas pas kirpėjus ir siūvėją (su prašymu susiaurinti sijonus, nes mat nebemadinga ant klubų juos nešiot reik į bambos lygį kelti, siūvėja žinoma nesuprato kodėl aš tiek daug svorio numečiau, bet užgaidos yra užgaidos ), lankymas senelių ir kitų giminaičių. O kur dar draugės mergvakaris vieną savaitgalį, vestuvės kitą ir žinoma kaip nedasimušt pas draugų Vilniuje vieną savaitgalį. Taip švaistant laiką į kairę ir į dešinę labai ankstų Liepos 28 dienos rytą (5:00) Aš lakstau dar po tėvų namus su milionu minčių galvoje ir galvoju ” kurių galų viską pasilikau paskuinėm dienom nei pailsėjau nei ką”. Grįžusi į ruoniškai kalbančią šalį į savo 10m2 kambariuką šeštadienį ilsėjaus kaip nepailsėjau per visas tris savaites.
Nuo Rugsėjo mėnesio laukia permainos jau laukiu nesulaukiu.
any relation?
Grandma’s garden house
Vilnius
Vilnius
Vilnius
Cepelinai Volungėj
Užupis

Vilnius
Bachelorette party
Wedding

Palanga
Rainbow and umbrella
Peas
Me and Grandma

I feed my Dragon with bananas – Palanga

So its New Year. It took me time to over think what I did during 2011 and what I would like to do in 2012.

About  2011. 
I was travelling to: Holland, Spain, USA, Lithuania, England.
Was at home twice.
Very good friend left Denmark – result felt lonely.
Quit 1 job in restaurant.
Got 1 job in international organization as administrative officer.
Didn’t start studding MA because of the job.
Went to concerts and went to Roskilde Festival.
Met lovely people.
Got ill pretty often.
Found a place to live – 1 room 10m2 not so big but its enough.
Was semi-single all the time.
Lost 50% of naivety, trust people 50% less;
Chocolate consumption increased by 120%
0 books red;
Shit loads of movies watched;
Mood : good 50% ,bad 20%, 30% other.
Felt from the bike -once.

Wishes for 2012
Do not forget to smile more.
Try to care about myself more.
Read at least 1 book and watch less movie;
Increase trust on people 60% and bring back naivety by 30%.
Eat 20% less of chocolate
Save money for one big travel;
Visit friend who left me in DK
Maybe start studding MA?
Buy less clothes, buy more shoes!!!
….
hard to think more..  🙂

Pictures from home
***

Taigi nauji metai. Prireikė laiko apsvarstyti ką nuveikiau per 2011 ir ką noėčiau nuveikti per 2012 metus.

Apie 2011 

Teko aplankyti : Olandiją, Ispaniją, USA, Angliją, Lietuvą.
Buvau grįžusi namo du kartus.
Labai geras draugas išvyko iš Danijos, rezultatas- liudesys.
Išėjau iš vieno darbo
Gavau vieną darba tarptautinėje organizacijoje.
Nepradėjau studijuoti magistro dėl darbo.
Apsilankiau daugybėje koncertų ir sudalyvavau Roskildės festivalyje
Sutikau daug mielų žmonių.
Teko dažnai sirgti.
Radau gyvenąmają vietą – kambariukas 10m2
Vienišiavau dažniausiai
Praradau 50% naivumo ir 50% pasitikėjimo žmonėmis
Šokolado vartojimas išaugo 120%
0 knygų perskaityta
Nesuskaičiuojama galybė filmų peržiūrėta
Nuotaika: gera50% , bloga 20%, kita30%
nusivožiau nuo dviračio kartą.

2012 

Nepamiršti daugiau šypsotis
Daugiau savimi pasirūpinti
Perskaityti bent vieną knygą ir mažiau žiūrėti filmų
Padidinti pasitikėjimą žmonėmis 60%, susigrąžinti naivumo 30%
Suvartoti 20% mažiau šokolado
Taupyti pingus dielei kelionei
Aplankyti draugą, kuris palikiko mane DK
Gal pradėti studijuoti magistrą?
Pirkti mažiau rūbų duagiau batų
..
sunku kažką ir prigalvot..

You can finde here basically all the chickens body parts: hearts, stomach and so on… 
City Christmas treee- Palanga
Special present

Brother

Grandma
Windy cold night in the beach

Nuotraukos iš namų

Have a nice year .

Martyna – Papartyna

So… You say now is winter time ? Palanga in Summer

Its December 15th and I haven’t seen snow yet, just recently is raining…it was even raining 5 min ago, now sun is shining ( yes yes welcome to Denmark where weather is changing more often than my mood). More and more I am getting excited about my trip  home for holidays! Being with family! Eating and getting fat!!!! Driving CAR oh yeah I miss you my little Nissan Micra!!! And just enjoying Lithuanians behavior having this cold face all the time and  complaining about everything! Yeah!  And all this curious eyes from people who I know just from the look. This sweet memories remind me my last holidays in summer. It was absolutely fantastic! 
***
Gruodžio 15, o sniego kaip nėr, taip nėr. Prieš penkias minutes lijo, o dabar jau saulė šviečia ( taip taip sveiki atvykę į Daniją, kur oras keičiasi greičiau nei mano nuotaikos ) Vis labiau pradedu jaudintis ir nenustygti vienoje vietoje kai pagalvoju apie atostogas. Pamatysiu šeimą. Daug valgysiu ir storėsiu. Ooooo taip pagaliau vėl galėsiu vairuoti automobilį labai pasiilgau tavęs mažoji Nissan Micra! Ir šiaip mėgausiuosi Lietuviškos kultūros įpatumais – susiraukę veidai ir skundai !! Ir taip pat kaipgi apsieisi be spoksojimo vieni  į kitus.  Malonūs prisiminimai mane nukelia į vasaros atostogas. Buvo kažkas nepakartojamo neapčiuopiamo, kvepiančiu prikepusia nuo saulės oda, alami, (dėkui Dainai už pastebėtą klaidą, bet du kart paminėti nepamaišys ) 🙂 vizitu pas kirpėją, jūra, alumi, šeima ir ta labai pasiilgta mašina.
Palanga church

Baltic sea

Me happy

Me animal and holding hedgehog.

Food

Me and dad 
ME and Best friend
I can grow a beard 

The Day of Golden Fish

Gera grįžti namo atostogoms.

Gera praleisti šiek tiek laiko su augintiniu, nepaisant to, kad viskas ką ji sugeba tai tik valgyti, kakoti ir plaukioti.

***
Nice feeling to be back home for vacations.
Nice feeling to spend some time with pet, even if it only eat, make poo and swim all the time.