Browsing Category

Oakland

Birds, birds, birds

Happy Thanks Giving! At the moment I am at Flagstaff, Arizona. Me and Mr.J decided for Thanks Giving to go for some adventures to Grand Canyon and Las Vegas soon I will share some great photos.

But this time I would like to invite you for a walk around Lake Merritt in Oakland. It’s one of my favorite places in the Bay area to go for a walk if I do not want to drive too far away. You can find there so called “bird park” and since today I believe most of America ate turkey for diner would like to dedicate this post to beloved birds. 
***
Su Padėkos diena! Šiuo metu aš esu Flagstaff , Arizonoje. Aš ir misteris J nusprendėme per ilgąjį savaitgalį apalnkyti Didyjį Kanjoną ir Las Vegasą.

Bet šiuo metu norėčiau pakviesti pasivaikščioti aplink Merrit ežerą Oaklande. Tai viena mano mėgstamiausių vietų pasivaikščiojimui kai nesinori niekur toli važiuot. Čia yra įsikūręs taip vadinamas ” paukščių” parkelis” ir kadangi šią dieną tikriausiai visi amerikiečiai sau kapoja visą kalakutą gal skirsiu šį įrašą mieliems paukščiams.