Browsing Category

Yosemite National Park

Zen place – Yosemite National Park

Hello friend,
I would like to invite you for a journey, to the place where all the problems disappear and nothing else matters at that moment – Yosemite national park. Last Saturday in the middle of the day we spontaneous packed couple stuff and left home. It was Mr.J idea and I have never heard anything about that park. We left home late, so before sunset we found some camping area and stayed there for the night. Sunday morning left campground early and continued trip to Yosemite national park. Twisty road through mountains made me squeak as I would ride a rollercoaster, maybe some adrenalin made me so happy and energetic for the rest of the day. When we entered the park I for the first time saw a waterfall and of course we stopped and I took millions of pictures together with other people who were there, and I could not stop smiling and expressing my emotions of joy surprise! We chose to walk one of the trail’s that led through two waterfalls: Vernal fall (1538m ) and Nevada fall ( 1801 m), And the most impressive part was to sit by the edge of the Nevada fall and look into the distance and understand that nothing else matters at all, no problems, no interrupting thoughts, just pure zen mood. Mr. J made fun of me when I said that, but its true since then everyday at least for a second when I close my eyes I am not here I am there at the edge enjoying the immensity of the space…
***
Sveikas drauge,
Norėčiau tave pakviesti į kelionę, į vietą kur visos problemos išnyksta ir niekas daugiau nesvarbu tuo metu – Yosemite Nacionalinį Parką. Praėjusį šeštadienį spontaniškai susiroganizavom kelionę tad susimetėm kelis daiktus į automobilį ir išvykome. Tai buvo  Misterio J sumanymas, aš niekada nebuvau nieko girdėjusi apie šį parką. Išvažiavome iš namų pakankamai vėlai, todėl prieš pat saulėlydį pakeliui pradėjome žvalgytis kokios stovylavietės. Sekmadienį mikliai susipakavom palapinę ir miegamaišį ir patraukėme tikslo link – Yosemite nacionalinį parką. Vingiuotas kelias vedė per kalnus ir aš spiegteldavau ant kiekvieno staigesnio posūkio, gavusi šiek tiek adrenalino gera nuotaika ir energija nepaliko visą dieną. Įvažiavus į parką ir tik pamačiius pirmąji krioklį sustojome ir nufotografavau begale nuotrauku su kitais žmonėmis, kurie stovėjo šalimais. Pasirinkome žygiuot vienu iš takų, kuris vedė per du krioklius : Vernal krioklys (1538m) ir Nevada krioklys (1801 m). Didžiausią įspūdį paliko ta akimirka kai užkopėme ant Nevados krioklio ir atsisėdus ant šlaito žūrėti į tolį ir suprasti, kad visos negeros mintys ir problemos tuo metu neegzistuoja, kad visiškai niekas nesvarbu tik  ta ZEN būsena. Ir iš tikro nuo tos dienos kiekvieną dieną bent sekundei užmerkus akis aš matau tą visą neaprėpiamią tolį…
 Mr J šaipėsi iš manęs, kai aš pasakiau, kad, tačiau jo tiesa, nes tada kasdien bent sekundę, kai aš užsimerkiu aš čia ne aš ten prie krašto mėgautis erdvę didybę .