Browsing Category

Michigan

Holidays, classes and life goals

I admit feeling a little guilty for not posting for so long. July and  August were crazy! I was finishing my certification program at San Diego Continuing Education in Interactive Media and I spent most of my time trying to crack HTML and CSS, then we went on holiday for a week to Michigan. And I totally left a piece of my heart by one of the million lakes out there. We stayed in this beautiful house built in 1885 in Empire town. We spent holidays with Mr.J parents, his sister with husband and three little ones. It was quite fun to see what does it feel to be around with three little boys. Before we left for our vacation I was worried about my pet rat as she wasn’t doing that great lately and couple days before our trip  we needed to put it to sleep. So that happened. When we came back from vacation I felt that I had too much time and I was wasting it by watching a lot of Youtube videos and I needed to do something about it so I started a new class at the same school. Just this time I took a class “Sew Like a Pro”. So by the end of January I should be done with it and I am making for my final project – a lined jacket. I am really hoping it will look good as I would not mind having a new jacket that actually fits me properly. For some reason the older I get, the more I value all the things that woman in my family can do: sewing, knitting, crochet. and so on. I want to be as handy as them I want to be this Wonderwoman who can fix cars and make clothes and if needed grow sheeps, organic farm and live in a wooden house that I built on my own. In September to spice our lives a little, we got hit by a car while crossing a street, well I didn’t but Mr.J did, it was a scary experience till this day I have a little anxiety crossing a street. And another reason why I wasn’t active posting that I keep wanting to migrate from blogpost to my own domain in WordPress and boy, its not an easy think a new domain name.

Im not promising to post regularly for now but I will try and I need to do something about this whole re-branding of my blog thing too.

See you soon!

***
Prisipažinsiu jaučiuosi šiek tiek nusikaltusi, kad visai apleidau savo tinklaraštį, bet Liepa ir Rugpjūtis buvo pakankamai įtempti. Baiginėjau savo kursus San Diego Testinio mokymo mokykloje Interaktyviają medija ir daugiausia laiko praleidau bandydama laužyti HTML ir CSS kodus  savo galutiniamprojektui. Rugpjūčio gale iškeliavome savaitei atostogų į Mičiganą. Tai nuostabi valstija, deja su nekokia ekonomika, bet gamta ir ežerai tikrai užima kvapą. Mes išsinuomavome seną namą 1885 metų statymo ir savaite praleidau su Misterio J tėvais jo seserimi su vyru ir trimis jos pypliais. buvo pakankamai įdomu praleisti savaite su trim mažamečiais berniukais. Prieš išvažiuojant atostogaut vis širdis nerimo dėl augintinio – žiurkės pastarosiomis savaitėmis ji jau nebekaip atrode ir kaip tyčia prieš mums išvažiuojant teko mūsų Kapitoną užmigdyti. Kai baigėsi atostogos ir pagaliau išsipakavau lagaminą, nuspredžiau, kad per daug to laiko atsirado ir nesinori jo švaistyti tik Youtube žiūrėjimui tai užsirašiau i naujus kursus toje pačioje mokykloje, tik šį kartą tai “Siūk kaip profesionalas”. Pagal idėją sausio gale turėčiau užbaigti savo galutinį projektą – švarką su pamošalu. Jei tai įgyvendinsiu būsiu be galo laiminga! Kažkodėl brestant kyla vis daugiau minčių kaip aš žaviuosi  ir vertinu savo šeimos moteris, kurios moka ir siūti ir megzti ir nerti vašeliu ir kur dar visi kiti sugebėjimai. Tad sekant įkandin stengiuosi, kažkiek ir aš to išmokti. Noriu tapti ta supermoteris, kuri gali ir automobilį pataisyti ir siūti rūbus, auginti bandą avių ir iš rąstų pasistatyti namą. Rugsėjis tikrąją to žodžio prasme buvo skaudus. Mes buvome patrenkti einant per pėsčiųjų perėja, tiesa aš spėjau pasprukti, bet Misteris J. šiek tiek buvo apdaužytas su ar tai įskilusiu ar lūžusiu šonkauliu ar dviem. Nuo to laiko kažkaip visad neramu eiti per gatvę, Na ir galiausiai brandinu idėją kraustytis iš blogspot į WordPress tik, kad sugalvoti naują blogo pavadinimą užima daugiau laiko nei galvojau.
Nepažadu, kad rašysiu reguliariau nuo šio laiko, bet tikrai kažką sugalvosiu dėl viso blogo kraustymosi ir perdarinėjimo.
Iki.

 

 

 

 

 

Happy New Year, I guess

Hi!

I am a bit late with my New Year’s post but not having internet at home really sucks. 2012 was decision year. I would like to dedicate first post in 2013 to all of you who were with me and shared your beautiful smiles!  Thank You Guys!
In 2012:
 •   I left Copenhagen and moved to San Francisco;
 •   Finally, me and Mr. J decided to be together I quit 1 job;
 •  I made so many jumping pictures in random places;
 •   I ate too much chocolate;
 •   I was hypnotized not to eat chocolate;
 •   Hypnosis did not work I continue eating it;

In 2013:
No resolutions. I will let my life to flow this year.
Shortly about my visit at Mr. J parent’s for holidays. We stayed in Michigan for three weeks. That was enough to enjoy cold weather and snow. I visited Detroit that left really big impression. Huge abandon buildings, blocks of empty houses. Some other cities looked not so “exciting” too. It makes you think that collapse of economy can totally destroy cities. Crime rate and unemployment rate in Michigan is really high. In Detroit we visited art museum and HUGE used and old book store . I have never seen such a huge bookstore before. It’s normal 4 floor building. When you enter bookstore there is a “map” in which floor and section you can find specific type of books. At the last 4th flour there was huge section of foreign language books. And I found couple Lithuanian books that was printed in 1905!
***
Sveiki Gyvi!
Šiek tiek vėluoju su naujametiniu įrašu, bet gyvenant be interneto labai nemotyvuoja rašyti. 2012 buvo apsisprendimų metai. Už tai norėčiau šį  pirmąjį įrašą 2013 metais dedkikuoti visiems kurie buvo su manimi ir dalinosi savo šypsenomis! Ačiū Jums! 

2012:

 • Pakėliau sparnu iš Kopenhagos ir nusileidau San Franciske;
 • Pagaliau Misteris J ir aš nusprendėm būti kartu;
 • Pradėjau nuotrauku šokinėjimų ciklą;
 • Valgiau per daug šokolado;
 • Buvau užhipnotizuota nebevalgyti šokolado;
 • Hipnozė nesuveikė toliau šlamčiu į save;
2013:
Šiais metais jokių rezoliucijų negalvojau, o jų ir nereikia leisiu gyvenimui tekėti savo vaga.
Trumpai apie mano kalėdinį viztą pas Misterio J tėvus. Praleidau  tris labai smagias savaites Mičigane, ir to užteko pasimnėgauti visais žiemos malonumais. Per tas tris savaites aplankiau kelis aplinkinius miestus, vienas iš jų – Detroitas. Kažkada klestėjęs kaip pramoninis ir stiprus miestas dabar liko tik prisiminimas. Daugybė apleistų didžiulių pastatų, blokai namų be šeimininkų ir net tik Detroitas, bet ir kiti miestai nedvelkia jaukumu. Nusikalstamumas ir bedarbystė Mičigane siekia aukštus skaičius. Detroite aplankėme meno muziejų ir DIDŽIULĮ naudotų ir senų knygų knygyną. Niekada nemačiau tokio didžiulio knygyni tai normalus keturiu aukštų pastatas. Tik įėjus į knygyną pasitinka darbuotojai su knygyno “žemėlapiu” kuriam aukšte ką surasti, viskas suskirstyta. Pačiame paskutiniame aukšte buvo didžiulis užsienietiškų knygų skyrius. Ir radau kelias labai senas ( 1905m)  Lietuviškas knygas! 

Gabe

Diego Rivera Mural

John K King used & Rare Books
John K King used & Rare Books
John K King used & Rare Books
John K King used & Rare Books
John K King used & Rare Books
John K King used & Rare Books
John K King used & Rare Books
John K King used & Rare Books
John K King used & Rare Books

When you meet boyfriend’s parents for the first time

Hello from Michigan! 
Merry Christmas and Happy New Year!!!
So, I and Mr.J flew to Michigan to spent holidays with his family. It is our first meeting, so I was a bit stressed about it, but everything is going just fine.
My Chat with Mr.J  in Michigan airport when waiting for the luggage.
Me: Is your mom is hand shaker or huger? 
Mr.J : I don’t know. Why?
Me: Well should I hug her or shake hand when we meet?
Mr.J: You will be fine.
And when we met she hugged me really tight! So the answer – huger.

I would like to share couple pictures from Mr.J parents home, they have so many interesting things in all the house that I just NEEDED to take couple pictures. 

See you next year!
***
Labas iš Mičigano!
Linkiu jaukių Kalėdų ir Linksmų naujųjų metų!!!
Taigi, aš ir Misteris J šventėms skridome aplankyti jo šeimynos. Tai yra pirmasis ir oficialus susitikimas su jo tėvais, tad aš šiek tiek nervinausi, bet viskas eina sklandžiai.
Mano ir Misterio J. pokalbis Mičigano oro uoste belaukiant lagaminų. 
Aš: Ar tavo mama paprastai spaudžia ranką ar apkabina?
JIS : Nežinau, o kodėl klausi?
Aš: Na….ar aš turėčiau ja apkabinti kai susitiksim ar paspausti ranką?
JIS: Viskas bus gerai.
Ir kai mes susitikome ji mane stipriai apkabino! Tad atsakymas – ji mėgsta glėbesčiuotis.
Noriu pasidalinti keliomis nuotraukomis iš Misterio J tėvų namų, jie turi labai daug įdomių dalykėlių namuose, ir būtų nuodėmė nepasidalinti keliomis nuotraukomis. 
Iki pasimatymo kitamet!

Stares with numbers! This is how Mr.J learned to count
Christmas decorations on the windowsill
Santa Clause meeting

Bear as a height of me or even higher!

We decorating Christmas tree
Packing some Christmas presents!!!
Luc 

Christmas tree in action!