Browsing Category

North California

Day hike to Alamera Falls

What I really enjoyed about living in the Bay area was all the nature around with its hidden secrets only an hour or two away from the home. In April we hiked to Alamera Falls easy hike of 8.6 miles (14 km).  Alamera Falls flows directly to the ocean and is one of two in the state like this. I found this hike pretty romantic, when you reach the falls its really magical to be surround by golden sand, ocean and the fall. Of course I wouldn’t be me if I not fall into the water when stepped on the slippery rock. Yup I did it, yup everybody saw that and yup it hurtled and I was ashamed. But despite that small slippery accident I really enjoyed that place. I think everyone who lives in the Bay  are should visit it. Take some water and snacks as it will take you some time to come back to the car.
***
Kas labiausiai man patiko gyvenant Bay srityje – gamta! Valanda ar dvi nuo namų ir gali tyrinėti kokią tik norį gamtą  gali surasti viską – kalnus, dykumą, sniegą ką tik nori.  Vieną balandžio savaitgalį nusprendėme aplankyti Alamera krioklius. Tai buvo pakankama lengvas vienos dienos  14 kilometrų žygis. Alameros krioklys ypatingas tuo, kad jis tiesiogiai įteka į vandenyną ir tik du tokie kriokliai egzistuoja Kalifornijoje. Šis žygis palyginus buvo lengvas, nebuvo per daug kopimo aukštyn ir leidimosi žemyn. Tai buvo visai romantiškas pasivaikščiojimas su be galo gražiu kriokliu, aukso spalvos paplūdimys, vandenynas ir nedaug žmonių. Žinoma aš nebūčiau aš jei  nebūčiau nusivertus užlipus ant slidaus akmens. Niekas nesikeičia, kada nors kur nors taip ir galvą nusisuksiu. Buvo gėdinga, skaudėjo koją ir buvau pusiau šlapia.  Bet nepaisant šio  mažo incidento tikrai buvo verta pamatyti. Kas ilgiau gyvena Bay srityje rekomenduočiau aplankyti šią vietą. Tik nepamiršk pasiimti vandens ir užkandžių, nes žygis užtruks kelias valandas tai tikrai.

Water

Strange things happening in the world, somewhere is extremely cold with a lot of snow, somewhere rain hasn’t shown for months.
I am doing ok,  same job, got two pet rats just because people from whom we bought them didn’t sell them separately their names: Captain Boomer and Starbuck. Starbuck is not the sharp one but Captain Boomer really social and entertaining rat. Oh yes…one evening I was thinking about Americans being polite and loving  small conversations, yes these small conversations are something interesting and unusual for my nature. Mostly  if someone starts talking to me these conversations consist of two topics: 1) people claim that I am from Russia, when I respond that I am not they just add ” but you look like Russian”  and  2) people say that I am tall as it would be something I haven’t realized yet. I wish I could respond in the same way for example when someone tells me that I am tall I could answer to them that they are small, fat and so on. Maybe I should answer to someone like that ..I am just afraid that it might end as not very nice conversation at all.
Last autumn Mr.J parents were visiting us and we saw couple new places and one of them was Monterrey Bay Aquarium. If you ever planning to be somewhere near by I recommend to visit it’s, hard to describe all the beauty there, jelly tanks, fishes and the biggest aquarium tank I  have ever seen 1,200,000-U.S.-gallon (4,500,000 l) .You can sit and watch it for hours and it will not get borring.
***
Keisti dalykai dedasi pasaulyje, kai kur be galo šalta ir kalnų kalnai sniego, o kai kur nelijo jau belenekiek laiko.
Man sekasi gerai, tas pats darbas, turime du naujus gyventojus – žiurkes, čia aš apie naminiu gyvunelius kalbu, iš ten kur įsigijome jas ne leido pirkti vienos tai taip neplanuotai turime visas dvi.Vardai: Kapitonas Būmeris ir Starbuck. Starbuk ne pati protingiausia, bet Kapitonas kiekviena vakarą linksmina pokštais.Ak…tiesa, vieną vakarą svarsčiau apie kultūros skirtumus kaip žinia amerikiečiai perdėtai mandagūs ir mėgsta užvesti pokalbiu su nepažįstamais bet kur. Dažniausiai jei aš su kuo pradėtu šnekučiuotis, pokalbis pakrypsta viena iš dviejų temų 1) žmonės bando mane įtikinti, kad aš esu iš Rusijos, kai mandagiai atsakau, kad aš lietuvė, jie tik prideda ” bet tu atrodai kaip rusė” ir 2) mano ūgis. komentaras dažniausiai būna ” o! kokia tu aukšta” ir jie tai sako lyg aš niekad nebūčiau to žinojusi. Norėčiau kartais taip tiesiai šviesiai atšauti atgal ” o tikrai?o koks tu žemas, mažas, storas ir t.t. Gal reiktų pabandyti kokį kartą? Bet manau toks pokalbis nelabai kaip gali baigtis.
Rudenį Misterio J. tėvai lankėsi pas mus ir su jais aplankėme keleta naujų vietų. Viena iš jų Monterrey įlankos akvariumas. Jei kada kur netoliese būsi, rekomenduoju aplankyti šį akvariumą sunku ir nupasakoti ka ten galima pamatyti daugybė akvariumų su medūzomis, įvairiomis žuvimis ir didžiuliu 4,500,000  litrų akvariumu į kurį galima spoksoti valandų valandas ir jis niekada neatsibos.

Birds, birds, birds

Happy Thanks Giving! At the moment I am at Flagstaff, Arizona. Me and Mr.J decided for Thanks Giving to go for some adventures to Grand Canyon and Las Vegas soon I will share some great photos.

But this time I would like to invite you for a walk around Lake Merritt in Oakland. It’s one of my favorite places in the Bay area to go for a walk if I do not want to drive too far away. You can find there so called “bird park” and since today I believe most of America ate turkey for diner would like to dedicate this post to beloved birds. 
***
Su Padėkos diena! Šiuo metu aš esu Flagstaff , Arizonoje. Aš ir misteris J nusprendėme per ilgąjį savaitgalį apalnkyti Didyjį Kanjoną ir Las Vegasą.

Bet šiuo metu norėčiau pakviesti pasivaikščioti aplink Merrit ežerą Oaklande. Tai viena mano mėgstamiausių vietų pasivaikščiojimui kai nesinori niekur toli važiuot. Čia yra įsikūręs taip vadinamas ” paukščių” parkelis” ir kadangi šią dieną tikriausiai visi amerikiečiai sau kapoja visą kalakutą gal skirsiu šį įrašą mieliems paukščiams.

Round and Orange A utumn

Long time no see! No excuse for my absence. But here I am and I can’t wait to share with you my adventures. Autumn in San Francisco Bay Area is so different from what I am used to for the whole my life. It’s November 6th and it rained once in more than 8 month period and weather temperature still goes up to 20C in a day time and drops to 7C at night. Nature is totally ready for rain – mountains, hills and meadows are so dry that green color does not exist anymore.

It’s funny to see shops selling these warm thick wool sweaters that are totally not for this kind of weather. Extension of summer is definitely has huge impact for mood. More happiness, more optimistic ideas.  I always loved autumn for its colors and power to make to look everything more cozy. 
In San Francisco autumn is very welcome. Its time when fog is on holiday and not occupying the city, when real Indian summer comes and shows warmth, when orange pumpkins dye the patios, stairs and windowsills.
Couple weeks ago I visited the bigest corn maze in USA 53 acres – Cool Patch Pumkins in Dixon. It was fun be lost in the huge labyrinth and find the way out of it.

***

Labas! Seniai nesimatėm. Neturiu jokio paaiškinimo dėl ko taip ilgai slapsčiausi, bet nekantrauju pasidalinti savo nuotykiais. Ruduo San Franciske skiriasi kaip diena ir naktis nuo Lietuviško ar Daniško rudens. Šiandiena lapkričio 6, per paskutinius 8 mėnesius lijo tik kartą ,o oro temperatūra vis dar pakyla iki 20 laipsnių šilumos, naktimis krenta iki 7. Gamta ištroškusi laukia lietaus – kalnai, pakalnės ir pievos visai praradę žalią spalvą visur tik nudegusi žolė ir krūmynai.
Juokingai atrodo parduotuvėse parduodami vilnoniai megztiniai, kurie visiškai netinka šiam klimatui. Ilga vasara turi savo pliusų: geresnė nuotaika pozityvesnis mintys Bet kaip ten bebūtų man ruduo labai magiškas mėnuo su daugybę spalvų.
San Franciske ruduo yra labai laukiamas dėl keleto priežasčių: tai vienintelis laikas kai yra šilta ir rūkas atostogauja ir neokupuoja miesto, pasijaučia tikra indiška vasara šilta ir sausa ir miestas po truputi prisipildo rudeniškomis gėrybėmis. Moliūgas tai rudenio karalius dominuojantis dekoro detalėse terasose, laukinių laiptų ir palangių.
Prieš kelias savaites aplankiau didžiausią kukurūzų labirintą Amerikoje 53 akrų. Buvo smagu eiti, pasiklysti ir surasti kelią i išėjimą.

When job eats your life – escape to Santa Cruz

Hi,
I am not lazy and I am not lack of things to tell you and pictures to share just  my job ATE MY LIFE. After j work I  feel so tired that I do not want even to look at my PC. So I don’t and even I am not writing to anyone too, I just watch movies, TV shows, YouTube… NO MOTIVATION to do anything else. On weekends I just want to sleep long and be all lazy and stay in the bed for the whole day and DO NOTHING. When someone asks what are my plans for the weekend my answer always is  – sleep.  
Me and Mr. J joined the gym. And we started rock climbing! I think it is kind of wrong time to say that I am  a little afraid of height, but oh well what you can do? It is really fun activity. It is only the beginning of my journey to rock climbing I hope it will last long as I really enjoy and it is a good way to push yourself out of the limits to reach unreachable. 
August 27th- September 7th  I will be in Lithuania! Waiting so much to meet all my folks! 
And the last thing! Check out some pictures from our random trip to Santa Cruz the city that I left  a piece of my hippie heart. Santa Cruz reminds a better version of my home city or what my city could look like in many years. Beach, wooden roller coasters, chill people, good atmosphere, everybody happy. Looking forward to come back! 
***
Sveiki,
Aš nesu tinginė ir vis dar turiu ką papasakoti ir parodyti tiesiog mano DARBAS SUĖDĖ MANO GYVENIMĄ. Po darbo visai nebesinori jokių emeilų, blogų berašyt. Noris tik kojas ištiesus žiopsoti kokį filmą ar serialą. JOKIOS MOTYVACIJOS kažką daryti. Kai kažkas paklausia ką veiksiu savaitgaliais mano atsakymas visad būna tas pats – miegosiu. Ir tikrai savaitgaliais norisi tik visą dieną praleisti lovoje ir nieko neveikti vaikįčioti namie susivėlusiai. Aš ir Misteris J. įstojome į sportuojančių gretas, pradėjome lankyti sporto klubą ir laipiojimą uolomis! Tikriausiai ne pats geriausias laikas pranešt, kad bijau aukščio? Tai tik pradžia,bet kiekvieną kartą vis labiau ir labiau patinka. Tai lyg ir savęs išbandymas pasiekti tai kas atrodo nepasiekiama. 
Rugpjūčio 27 – Rugsėjo 7 aš būsiu Lietuvoje! Labai laukiu susitikti su visais namiškiais!
Ir paskutinis dalykas, kuriuo noriu pasidalinti – Santa Cruz. Miestas primenantis Palangą. Tik, kad Santa Cruz geresnė versija Palangos arba kaip Palanga galėtų atrodyti po daug metų. Papludimiai, mediniai linksmieji kalneliai, atsipalaidavę žmonės, gera atmosfera. 

Old Video GAMES ! Boys are boys 

4 th of July – Lassen Peak

When it comes the time for: hiking, backpacking etc. I am always saying YES, and I’m not considering myself a REAL backpacker, I even don’t own hiking boots and I have no interest in REI and other outdoors shops. For the 4th of July weekend we decided to go camping to Lassen Volcanic National Park. On that weekend Lassen Peak was open for visitors and we climbed the highest mountain in my life!( so far) Real mountain! ( well technically it’s a  sleeping volcano). In some places mountain was still covered with snow. Lassen peak elevation 10,463′ (3,189 m) ( Comparison with highest hill in Lithuania  –  292,7 m (957 feet).When we were driving to  Lassen weather temperature changed dramatically from comfortable 24C jumped to 41C and then it was dropping again. We reached the campground late night on that day. Next day was THE DAY for hikes, we hiked to Lassen peak, it was extremely hard not only because its all the way up to the hill, but also because lack  of oxygen. But so much worth to go! Second hike was to Bumpass hell (weird place were mud and water boils, steams and smells like rotten eggs), and last relaxed hike was to Cold boiling Lake (it was bubbling in one place!). Next day my body sore bad and I got some bad sunburn, we chilled at campground and slowly visiting other places came back home.

***
Aš visad pasisakau TAIP už įvairius žygius, bet neskaityčiau savęs žinove visų smulkių detalių apie tai, aš netgi neturiu normalių žygiui skirtų batų ir visos sporto prekių ir kitos būtent visiem žygiams, kempingavimams skirtos parduotuvės manęs visai nedomina. Liepos 4 Amerikoje – nedarbo diena, išėjo ilgas savaitgalis ir mes nusprendėme važiuoti kempingauti į Lassen Vulkaninį Nacionalinį parką. Kaip tik tą savaitgalį Lasssen viršukalnė buvo atidaryta parko lankytojams ir mes į jį užkopėm! Tai yra aukčiausias kalnas į kurį iki šiol įkopiau. (techniškai tai miegantis vulkanas). Kai kurios kalno vietos vis dar buvo padengtos sniegu ( sniegas laikosi visus metus) Lassen kalno aukštis 10 463 pėdų arba 3189 metrų ( palyginimui aukščiausias Lietuvos kalnas – 292,7 metrų (957 pėdų). Pakeliui į Lassen oro temperatūra drąstiškai kilo nuo24 C iki 41 C kol galų gale vėl nukrito iki NORMALIOS temperatūros. Pasiekėme stovyklavietę vėlai  vakare. Kita diena buvo skirta vien tik žygiams. Pirmiausia užkopėme į Lassen viršukalnę, buvo be galo sunku ne vien dėl to, kad reikejo lipti stačiai aukštyn, bet ir dėl deguonies stygiaus kuris kalnuose yra išretėjęs. Bet, kad ir kaip bebūtų sunku vaizdai nuo višukalnės atėmė žadą. Kitas žygis – Bupass hell ( labai keista vieta kur purvas ir vanduo verda, garuoja ir  ore tvyro supuvusių kiaušinių kavpas) ir galiausiai paskutinis labai lengvas žygis prie Šalto verdančio ežaro ( jis iš ties kunkuliavo ir burbuliavo!) Kitą dieną mano kūnas skaudėjo ir kai kur nudegiau per daug, neskubėdami tą dieną palengva grįžome namo aplankydami kitas vietas.

Snow in Summer!

  

Me and Mr.J

We made a snow man! To greet all the hikers on the way!
Bumpass Helll

Cold as ice lake
Neon Moss
A moment with a Lassen Peak. Talking about all the time that passed
Our new friend who really enjoyed staying on our antenna
On the way back home..sunset in the hills

And a short video !!!! because pictures are not enough!

Letter to a friend about California and San Francisco

A quote from a letter to a friend. ” …. It is so weird but when I am feeling homesick my feelings are dual: homesick for Lithuania and Denmark. California is great! but I still adjusting to its culture. San Franciscans are very weird creatures that is hard for me to understand and sometimes tolerate maybe it is just me or I have not met yet the right ones  They pretend being COOL too much…hipsters…its so funny sometimes to listen other people chats…because they totally do not make sense for me, all that vegan, vegetarian, organic, gluten free, natural ,decaf, no fat, vintage….sometimes I even think they do not even know what that even means. They like talking…and talking a lot and shit talking. And if you are not biking, hiking, climbing, jogging, doing yoga …and other -ing people will think you are weirdo. People even kind of tend to judge by where you live because it reflects who you are. Sounds crazy? I know….
But from another side I enjoy the mixture of cultures. Many times people ask where I am from or where my accent from. At the beginning I was kind of shy to say that I am Lithuanian because of the previous experience – Denmark. Where people would think Lithuanians are just another gypsies who just steal and rob. Here people even do not know what and where is that Lithuania. I believe it is good place to follow your dream ( maybe this is not the best time but it is still possible). 
Oh…just dont pay attention to my shit talk its Monday morning and I needed to wake up at 5.45 and while eating breakfast, I was watching through the window how a one squirrel try to rape a dead squirrel – looked pretty sad. So this is my Monday morning.”

Bellow sharing some moments from :UC Botanical Garden at Berkeley. Worth to visit!
***
Ištrauka iš laiško draugui ” … labai keista, bet kai jaučių namų ilgesį jis būna dvejopas: ilgesys Lietuvai ir ilgesys Danijai. Kalifornija yra puiki valstija, bet aš vis dar adaptuojuosi naujoje kultūroje. Žmonės gyvenantys San Franciske yra labai keisti sutvėrimai, kuriuos man sunku perprasti ir kartais toleruoti, gal problema slypi manyje arba gal aš tiesiog vis dar nesutikau tinkamų žmonių. Jie per daug dedasi KIETI ir per daug hipsteriški… kartais taip juokinga paklausyti svetimų pokalbių…kurie visiškai kartais neturi prasmės ,apie vegetarizmą , veganizmą, ekologiją, organiškus produktus, natūralumą, be gluteino, be kofeino, be riebalų, vintažas…kartais atrodo, kad jie patys nebe susigaudo apie ką šneką ir ką tai reikšia. Jie tiesiog mėgsta šnekėti… ir šnekėti apie belenką. Ir jei tu ne važinėji dviračiu, nelaipioji uolomis, nebėgioji, neturistauji, nežygiuoji po žygius, neužsiimi joga… ir visais kitais šiuo metu populiariais “sportais” žmonės manys, kad esi keistuolis nevykėlis. Netgi vertina tave pagal tai kuriame rajone gyveni. Skamba kvailai? Žinau…
Bet iš kitos pusės man labai patinka toks kultūrų mišinys. Daugybę kartų žmonės klausė iš kur aš, iš kur mano akcentas. Pradžioje būdavo labai nedrąsu sakyti, kad aš lietuvė, dėl patirties Danijoje, kur danai tikrai labai neigiamai vertina lietuvius, stereotipas: vagys ir negeri žmonės. O čia nedaug kas net žino kas ta Lietuva ir kur ji randas. Aš tikiu , kad tai puiki vieta siekti savo svajonės ( nors gal šiuo metu ir ne pats tinkamiausias laikas, bet įmanoma). 
Eh…tiesiog nekreipk dėmesio į mano sapaliojimus, tai pirmadienio rytas man reikėjo keltis 5.45  ir kol pusryčiavau stebėjau už lango kaip viena voverė bandė išprievartauti padvėsusią ant kelio gulinčią kitą voverę  – atrodė liūdnai. Taigi tai mano pirmadienio rytas” 

Žemiau dalinuosi akimirkomis iš: UC Botanikos sodas Berkeley. Verta aplankyti!

Oh noo….giant bug!
This flower eats bugs!

Blossom bigger than a man hand!
Mr. J.

Caaaaaaaactus!!!!

Zen place – Yosemite National Park

Hello friend,
I would like to invite you for a journey, to the place where all the problems disappear and nothing else matters at that moment – Yosemite national park. Last Saturday in the middle of the day we spontaneous packed couple stuff and left home. It was Mr.J idea and I have never heard anything about that park. We left home late, so before sunset we found some camping area and stayed there for the night. Sunday morning left campground early and continued trip to Yosemite national park. Twisty road through mountains made me squeak as I would ride a rollercoaster, maybe some adrenalin made me so happy and energetic for the rest of the day. When we entered the park I for the first time saw a waterfall and of course we stopped and I took millions of pictures together with other people who were there, and I could not stop smiling and expressing my emotions of joy surprise! We chose to walk one of the trail’s that led through two waterfalls: Vernal fall (1538m ) and Nevada fall ( 1801 m), And the most impressive part was to sit by the edge of the Nevada fall and look into the distance and understand that nothing else matters at all, no problems, no interrupting thoughts, just pure zen mood. Mr. J made fun of me when I said that, but its true since then everyday at least for a second when I close my eyes I am not here I am there at the edge enjoying the immensity of the space…
***
Sveikas drauge,
Norėčiau tave pakviesti į kelionę, į vietą kur visos problemos išnyksta ir niekas daugiau nesvarbu tuo metu – Yosemite Nacionalinį Parką. Praėjusį šeštadienį spontaniškai susiroganizavom kelionę tad susimetėm kelis daiktus į automobilį ir išvykome. Tai buvo  Misterio J sumanymas, aš niekada nebuvau nieko girdėjusi apie šį parką. Išvažiavome iš namų pakankamai vėlai, todėl prieš pat saulėlydį pakeliui pradėjome žvalgytis kokios stovylavietės. Sekmadienį mikliai susipakavom palapinę ir miegamaišį ir patraukėme tikslo link – Yosemite nacionalinį parką. Vingiuotas kelias vedė per kalnus ir aš spiegteldavau ant kiekvieno staigesnio posūkio, gavusi šiek tiek adrenalino gera nuotaika ir energija nepaliko visą dieną. Įvažiavus į parką ir tik pamačiius pirmąji krioklį sustojome ir nufotografavau begale nuotrauku su kitais žmonėmis, kurie stovėjo šalimais. Pasirinkome žygiuot vienu iš takų, kuris vedė per du krioklius : Vernal krioklys (1538m) ir Nevada krioklys (1801 m). Didžiausią įspūdį paliko ta akimirka kai užkopėme ant Nevados krioklio ir atsisėdus ant šlaito žūrėti į tolį ir suprasti, kad visos negeros mintys ir problemos tuo metu neegzistuoja, kad visiškai niekas nesvarbu tik  ta ZEN būsena. Ir iš tikro nuo tos dienos kiekvieną dieną bent sekundei užmerkus akis aš matau tą visą neaprėpiamią tolį…
 Mr J šaipėsi iš manęs, kai aš pasakiau, kad, tačiau jo tiesa, nes tada kasdien bent sekundę, kai aš užsimerkiu aš čia ne aš ten prie krašto mėgautis erdvę didybę .

Happy Home

Hello friends,
I am sorry that I disappeared for the whole month. April was kind of a mess and I needed a break. In April we moved to a new apartment in Alameda. And for the first week we had no internet and in the previous apartment we were “borrowing” internet from the neighbors that did not set a password and it worked  only in the bathroom so I spent long days sitting on the sink.  By the way internet name was “happy home” and they made our home very happy. I spent a lot of time in library too and by the last visits there I already knew people who were like me – living in the library.  But now finally I am online so more stories are coming!

Showing you some bits from our very minimalistic home. And Alameda flea market that we visited and got couple things.

***
Sveiki draugai,
Atsiprašau, kad buvau dingusi visam mėnesiui. Balandis buvo tikra makalynė ir reikėjo trumpos pertraukos. Balandžio mėnesį persikraustėme į naują butą Alamedoj. Pirmąją savaitę neturėjome interneto, o prieš tai kur gyvenome “skolinomės” internetą iš kaimynų, kuris buvo be jokio slaptažodžio ir veikė tik tuolete, tai aš kaip sakant praleidau daug laiko susirangiusi ant kriaukles. Beje interneto pavadinimas buvo ” laimingi namai” tai ir mūsų namai buvo laimingi kai internetas yra ir dar nemokamas. Taip pat daug laiko praleidau bibliotekoje, kai  lankiausi paskutinius kartus jau buvau įsidėmėjusi veidus žmonių, kurie kaip  ir aš beveik gyveno bibliotekoje. Bet pagaliau turime naujuose namuose interneta ir naujos istorijos laukia savo eilės!

Dalinuosi su tavimi mūsų minimalistinių namų nuotraukomis ir Alameda blusturgįo kuriame įsigijome keletą daiktų.

night stand


Life is not good without a cinnamon roll!

Hello!

I am so excited to share some news with you! We finally found a place to live! We are moving in next week! We will be living in Alameda! Its an island near by Oakland! Friends who wants some love write me your addresses and I will send you some postcards with my new address!
On Saturday I celebrated by birthday! Sunday I felt really BAD that’s how great was Saturday, I think you know what I mean.
I wanted quickly update one of the greatest invention that I came across when I moved to USA. It’s cinnamon rolls that you can prepare and bake in 20 min! If I would not care about my weight I could eat those things every day!

Happy comming Easter! On Saturday I will teach Mr.J how to color eggs Lithuanian style!

***

Sveiki!

Nekantrauju pasidalinti geromis naujienomis! Mes pagaliau radome vietą kur gyventi! Kraustomes jau kitą savaitę! Gyvensime Alamedoj! Tai sala šalia Oakland! Taigi draugai, prašau rašykite savo adresus ir neužilgo jus pasieks atvirutės su mano nauju adresu galėsime skleisti tarp Atlantinę meilę oro paštu.
Aną Šeštadienį švenčiau gimtadienį! Tad Sekmadienį kamavo pagirios ir nebuvo labai linksma, reiškia balius pavyko.
Bet šiandieną norėjau trumpai aprašyti vieną iš nerealiausių išradimų, kurį atradau Amerikoje. Tai cinamoninės bandelės, kurias galima pagaminti ir išsikepti per 20 minučių! Jei nerūpėtų svoris tas bandeles kepčiau ir valgyčiau kiekvieną dieną.

Linksmų ateinančių Velykų!  Šeštadienį mokysiu Misterį. J kaip marginti kiaušnius Lietuviškai!

How to bakea cinnamon rolls instructions

Nom nom nom!!
Ready to Party!